Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in njenih funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih >>
VREDU X

Pravila in pogoji

Pravno obvestilo

Pogoji uporabe portala Mobilniimenik.si predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in portalom Mobilniimenik.si. Kadar uporabnik dostopa do portala Mobilniimenik.si ali ga kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, portala Mobilniimenik.si in z njim povezanih storitev ne sme uporabljati.

Pogoji uporabe storitve Mobilniimenik.si

Lastnik in upravljavec portala Mobilniimenik.si je David Bergant. Ti pogoji uporabe se nanašajo na portal Mobilniimenik.si ter vse druge storitve in izdelke na tem portalu. Pojem uporabnik se nanaša tako na registrirane kot tudi na neregistrirane uporabnike portala.

Uporabniki in vsebina storitve

Storitve portala Mobilniimenik.si so namenjene vsem ponudnikom – fizičnim ali pravnim osebam, ki ponujajo blago in storitve ter povpraševalcem, ki imajo dostop do interneta in sprejmejo pogoje uporabe portala Mobilniimenik.si. Uporabniki se zavezujejo, da bodo storitve uporabljali izključno za namen iskanja podjetij (in samostojnih podjetnikov), ki ponujajo blago in storitve v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe. Storitve portala so brezplačne za pregledovanje vsebin, ter plačljive za objavo ponudnikov in se obračunajo skladno z vsakokratnim veljavnim cenikom. Portal Mobilniimenik.si je spletno mesto, kjer se srečujejo tisti, ki ponujajo različno blago in storitve, in tisti, ki povprašujejo po blagu in storitvah. Upravljavec portala zgolj ponuja prostor za srečanje in objavlja oglase v skladu s cenikom in z naročili.

Objavljanje vsebine na Mobilniimenik.si

Uporabnik se zavezuje, da bo pri objavljanju kakršnih koli vsebin na portalu Mobilniimenik.si spoštoval naslednja navodila:

 • vsebina mora biti napisana v slovenskem jeziku;
 • vsebina mora biti resnična, pravilna, aktualna, vsebina ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva, zlasti ne sme predstavljati kršenja pravic intelektualne lastnine in ne sme predstavljati nespoštljivega obnašanja nasproti drugim uporabnikom portala Mobilniimenik.si;
 • podatki o uporabniku morajo biti resnični;
 • uporabnik ne sme objaviti kontaktnih podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja.

Vsebina za namene teh pogojev uporabe pomeni vso vsebino, ki jo je na portalu Mobilniimenik.si objavil posamezni uporabnik in vsebuje zlasti besedilo, opis, kontaktne podatke, zunanje povezave, ipd. in uporabljene grafične elemente, logotipe, fotografije, video-oglase, video-filme ipd. Z izpolnitvijo obrazca za registracijo oz. obrazca za objavo podatkov na portalu Mobilniimenik.si uporabnik daje dovoljenje in zahtevo za objavo svojih vsebin na portalu Mobilniimenik.si in drugih portalih v lastništvu Davida Berganta. Uporabnik po izpolnitvi registracije prejme po e-pošti uporabniško ime in geslo, na podlagi katerih lahko vnešene vsebine spremeni ali odstrani. Upravljavec si pridržuje pravico, ne pa dolžnosti, da ne objavi ali da izbriše objavo celotne vsebine ali katerega koli dela vsebine, če ta predstavlja kršitev veljavnih predpisov ali teh pogojev uporabe. Upravljavec lahko izbriše vse vsebine, ki jih je objavil uporabnik, ki je kršil te pogoje uporabe in objavljal vsebine tretjih oseb v nasprotju s temi pogoji, in ne samo tiste vsebine, ki so kršile te pogoje. Naročnina, ki je bila plačana, se uporabniku ne vrne.

Registracija uporabnikov

Uporabnik lahko vsebino portala Mobilniimenik.si pregleduje brezplačno in brez registracije, medtem ko se mora za uporabo posameznih funkcionalnosti portala registrirati, za objavo plačljivih vsebin pa mora plačati ceno storitve v skladu s cenikom, veljavnim ob času plačila. Za objavo vsebin mora izpolniti obrazec in potrditi objavo vsebin na portalu Mobilniimenik.si. Oblikovanje predstavitvene vsebine uporabnika, dodajanje podatkov, logotipa in drugih vsebin opravijo uporabniki samostojno preko spletnega mesta. Upravljavec spletnega mesta Mobilniimenik.si ne prevzema nobene odgovornosti za to. Uporabnik se zavezuje, da bo pri registraciji spoštoval navodilo, da morajo biti vsi vpisani podatki, zlasti kontaktni podatki, opisni podatki, podatki o referencah, cenah ipd., popolni in resnični. Navajanje izmišljenih podatkov ter izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je prepovedano.

Vsebina portala

David Bergant nima vpliva na vse vsebine, ki so objavljene na portalu Mobilniimenik.si, ker gre za vsebine, ki jih na portal vnesejo uporabniki samostojno ali so pridobljene iz drugih virov, za katere vsebino David Bergant ne odgovarja. Posledično David Bergant ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost in zakonitost objavljenih vsebin, ki jih na portalu objavljajo uporabniki. Če je vsebina v nasprotju s temi pogoji uporabe ali veljavno zakonodajo, lahko kdor koli o tem obvesti Davida Berganta preko elektronskega naslova info@mobilniimenik.si. David Bergant bo po preverjanju navedb ustrezno ukrepal in če bo treba, odstranil sporne vsebine. V povezavi s tem si David Bergant pridržuje pravico do izbrisa katere koli vsebine, če meni, da vsebina kot celota ali njen del ne ustreza tem pogojem uporabe ali krši oz. bi lahko predstavljala kršitev veljavne zakonodaje ali pravic tretjih oseb. Prav tako si David Bergant pridržuje pravico, da iz istega razloga izbriše posameznega uporabnika in mu onemogoči nadaljnjo uporabo portala Mobilniimenik.si. Poleg tega si David Bergant pridržuje pravico, da prepreči ali umakne objavo vsebine uporabnika, ki ni poravnal svojih obveznosti v zvezi s to ali kakšno drugo objavo na portalu Mobilniimenik.si. Če je uporabnik plačal za objavo vsebin, ki je bil izbrisan v skladu s temi pogoji uporabe, nima pravice zahtevati vračila plačanega zneska.

 • kakršno koli kopiranje vsebine portala Mobilniimenik.si, zlasti katerega koli dela objavljene vsebine, razen uporabe, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami portala Mobilniimenik.si,
 • spreminjanje ter vključevanje portala Mobilniimenik.si, zlasti objavljenih vsebin, v drugo spletno stran, kraja ali kopiranje posameznih delov ali celote podatkovne baze,
 • “meta” iskanje po portalu Mobilniimenik.si,
 • uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz portala Mobilniimenik.si ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s portalom Mobilniimenik.si. Prepoved “meta” iskanja in prepoved uporabe robotov ne velja za splošne spletne iskalnike (universal search engines). Splošni spletni iskalniki so iskalniki, ki iščejo in objavljajo povezave na vse spletne strani iz določenega geografskega območja in niso omejeni glede na vsebino, panogo, tipe datotek in/ali druge značilnosti, kot je to pri vertikalnih/specializiranih iskalnikih.

Za vsako komercialno uporabo portala Mobilniimenik.si je potrebno skleniti predhoden dogovor z Davidom Bergantom. Informacije in gradiva, ki so prikazana na portalu Mobilniimenik.si, uporabniki lahko naložijo z mreže za rabo v skladu s temi pogoji uporabe. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene oz. namene skladne s temi pogoji uporabe (poizvedovanje po blagu in storitvah), ni pa jih dovoljeno ponovno objavljati drugje, spreminjati ali kakor koli drugače uporabljati. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na portalu Mobilniimenik.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja Davida Berganta  je prepovedano. Podatki na portalu Mobilniimenik.si so z avtorskim pravom zaščitena baza podatkov, ki je ni dovoljeno delno ali v celoti kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja Davida Berganta. Tega dovoljenja ne more nadomestiti niti dovoljenje uporabnika, ki je vnesel vsebino na portal Mobilniimenik.si. Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:

 • uporaba storitve z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 • uporaba storitve oziroma objava vsebin, ki niso v skladu z namenom portala,
 • uporaba groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršilo osebnostne pravice tretjih oseb,
 • komuniciranje z drugimi uporabniki v imenu tretjih oseb,
 • uporaba osebnih podatkov tretje osebe brez njenega soglasja ali uporaba netočnih osebnih podatkov objavljanje neresničnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajočih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin,
 • izrabljanje storitve v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe, npr. zlasti objavljanje vsebin, ki tematsko ne sodijo na portal Mobilniimenik.si,
 • distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
 • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, upravljavcu storitve in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju,
 • kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; zlasti omogočiti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o uporabnikih,
 • kakršni koli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve.

Uporabnik je za vsako kršitev teh pogojev uporabe lahko tudi odškodninsko ali kazensko odgovoren.

Pravice intelektualne lastnine

Vsa vsebina portala Mobilniimenik.si je avtorsko pravno zaščitena kot individualna stvaritev oziroma kot podatkovna zbirka. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter izvorno kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, če posamezen način uporabe ni posebej dovoljen ali je prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo. Uporabnik z vnosom podatkov v spletni vmesnik portala Mobilniimenik.si prenaša na Davida Bergant materialne avtorske pravice na vseh vnesenih vsebinah in sicer izključno tiste, ki so potrebne za namen objave na portalu Mobilniimenik.si ter v vseh drugih medijih v lasti Davida Berganta in njegovih povezanih družb v smislu 527. člena ZGD-1, pri čemer pa je prenos neizključen, ter časovno in teritorialno neomejen. Prenos pravic lahko uporabnik prekliče, tako da sam izbriše objavljene vsebine. Uporabnik jamči Davidu Bergantu pod odškodninsko odgovornostjo, da za vse vsebine, ki jih objavi na portalu Mobilniimenik.si, razpolaga z ustreznimi materialnimi avtorskimi pravicami ter se zavezuje, da bo Davidu Bergantu povrnil vso škodo, ki bi mu zaradi kršitve te zaveze nastala. Imetnik spletne domene Mobilniimenik.si je David Bergant in uporabnik ne sme uporabljati imena Mobilniimenik.si v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen če je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo. Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti glede uporabe znamk in ostalih pravic intelektualne lastnine, ki jih uporabniki vnašajo v vsebine spletne strani Mobilniimenik.si, niti se ne zavezuje, da bo pregledoval, da z vnesenimi podatki niso kršene pravice intelektualne lastnine. Upravljavec si pridržuje pravico, da začasno ali stalno odstrani materiale in vsebine, ki posegajo v pravice intelektualne lastnine tretjih oseb, v primeru, da obstaja utemeljen razlog za njihovo odstranitev. Za utemeljen razlog velja predvsem:

 • zahteva pristojnega državnega organa,
 • sodba sodišča,
 • utemeljena zahteva domnevnega imetnika pravice, podkrepljena z ustreznimi dokazili iz katerih je moč sklepati, da je prišlo do posega v njegove pravice intelektualne lastnine,
 • upravljavec sam ugotovi, da obstaja utemeljen razlog, podkrepljen s podatki iz javnih ali drugih evidenc, da gre v določenem primeru za kršitev pravic intelektualne lastnine.

Upravljavec lahko začasno odstranjene materiale in vsebine ponovno objavi, če ugotovi, da obstaja utemeljen razlog, da v tem posamičnem primeru ne gre za kršitev pravic intelektualne lastnine.

Omejitev odgovornosti

David Bergant se zavezuje, da si bo prizadeval, da bo celotna vsebina portala Mobilniimenik.si stalno dostopna, zakonita in ažurna, da bodo objavljeni podatki točni ter da vsebina portala ne bo vsebovala nezakonitih ali moralno spornih elementov, kot tudi ne kakršnih koli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub temu, pa je storitev portala Mobilniimenik.si na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje. V zvezi z zagotavljanjem portala Mobilniimenik.si veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh pogojih uporabe ni drugače določeno:

 • upravljavec ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost portala Mobilniimenik.si,
 • upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za točnost, relevantnost, zakonitost ali dostojnost podatkov, ki jih vnašajo uporabniki spletnega portala Mobilniimenik.si,
 • upravljavec ne prevzema odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe portala Mobilniimenik.si, zaradi zaupanja v vsebino storitve portala Mobilniimenik.si,
 • zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo portala Mobilniimenik.si,
 • upravljavec ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika,
 • upravljavec ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje portala Mobilniimenik.si,
 • upravljavec ne odgovarja za vsebino ali druge elemente zunanjih spletnih strani, na katere vodijo morebitne povezave iz portala Mobilniimenik.si, za katere ti pogoji uporabe ne veljajo.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje portala Mobilniimenik.si, če meni, da je to potrebno. Upravljavec si bo prizadeval, da bo o večjih vzdrževalnih posegih obvestil uporabnike vsaj tri dni pred načrtovanim posegom. Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo. Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino spletnih vsebin, dostopnih preko zunanjih povezav objavljenih na spletnem portalu Mobilniimenik.si. Prav tako upravljavec ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi nastala uporabniku v primeru uporabe zunanje povezave, objavljene na spletnem portalu Mobilniimenik.si, predvsem kadar na podlagi uporabe zunanje povezave sklene posel, prevzame določene obveznosti, pridobi določena upravičenja ali pričakovanja, ipd. Upravljavec si pridržuje pravico, da začasno ali stalno odstrani vsebine in zunanje povezave, ki so ali bi lahko bile škodljive, žaljive, nedostojne ali na kakršen koli nedovoljen način posegajo v pravice ostalih uporabnikov ali tretjih oseb. Kadar uporabnik poda zahtevo za odstranitev takih informacij, mora navesti utemeljene razloge in predložiti ustrezna dokazila, iz katerih je razvidno, da obstaja utemeljen razlog za umaknitev takih vsebin s spletnega portala Mobilniimenik.si.

Uporaba piškotkov na spletni strani

Vse o uporabi piškotkov si lahko preberete na povezavi: http://www.mobilniimenik.si/piskotki/.

Varstvo podatkov

Uporabnik storitve izrecno dovoljuje, da upravljavec z namenom zagotavljanja storitev portala Mobilniimenik.si zbira in obdeluje podatke v skladu z Izjavo o varovanju osebnih podatkov, ki je sestavni del teh pogojev uporabe. David Bergant poleg tega osebne podatke občasno, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov, uporablja za pošiljanje periodičnih obvestil o novostih, lastnih storitvah in izdelkih ter storitvah in izdelkih Davida Berganta v smislu ZGD-1 povezanih oseb (neposredno trženje). Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov David Bergant uporabnikom zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Ti podatki se hranijo, dokler se uporabnik ne odjavi od prejemanja sporočil.

Izjava o varovanju osebnih podatkov

Uporabnik portala Mobilniimenik.si izrecno dovoljuje, da upravljavec z namenom zagotavljanja delovanja portala Mobilniimenik.si zbira in obdeluje podatke, ki so za ta namen potrebni in sicer:

 • podatki o uporabniku, kot jih je ta vnesel v portal Mobilniimenik.si,
 • podatki o objavljenih vsebinah
 • podatki o uporabi portala Mobilniimenik.si,
 • podatki o IP naslovu uporabnika,
 • podatki o času uporabe portala Mobilniimenik.si.

Upravljavec se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov o uporabniku ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo drugim uporabnikom, ki uporabljajo portal Mobilniimenik.si, povezanim osebam, ki upravljavcu zagotavljajo določene podporne storitve, potrebne za delovanje storitve in za potrebe obveščanja o aktivnostih teh povezanih oseb ter v primeru suma kršitve teh pogojev uporabe tudi ostalim osebam (zlasti državnim organom), katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja. Podatke bo upravljavec posredoval le v obsegu, v katerem bo to potrebno zaradi posamičnega razloga za posredovanje. Upravljavec se zavezuje, da osebnih podatkov uporabnika – fizične osebe (naslov e-pošte, rojstni datum, kontaktni podatki) ne bo javno objavil na portalu Mobilniimenik.si brez izrecne zahteve ali soglasja uporabnika. Zato upravljavec uporabnikom priporoča, da svojih podatkov, ki jih ne želijo posredovati drugim uporabnikom, ne vključijo v svoj opis ali druga obvestila, ki se objavljajo na portalu Mobilniimenik.si. Uporabnik, izrecno dovoljuje upravljavcu, da mu periodično z namenom direktnega marketinga za vse produkte in spletna mesta v lasti Davida Berganta, pošilja sporočila o njegovih lastnih storitvah in izdelkih in storitvah in izdelkih povezanih oseb v smislu ZGD-1. Poleg tega bo upravljavec osebne podatke lahko uporabljal za analizo demografskih značilnosti skupnosti uporabnikov te storitve in za druge analize, ki omogočajo izboljšanje ponujene storitve. Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Uporabnik izrecno dovoljuje, da se vpisani podatki uporabljajo tudi v okviru drugih storitev in spletnih mest v lasti upravljavca. Uporabnik daje izrecno soglasje, da lahko upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih uporabnik vnese oziroma potrdi za objavo na portalu Mobilniimenik.si in ostalih produktih v lasti Davida Bergant, predvsem pa soglaša, da lahko upravljavec za potrebe iskanja po bazah podatkov, ki se nahajajo na portalu Mobilniimenik.si in ostalih produktih v lasti Davida Berganta, zagotovi iskanje po celotni vsebini, ki jo je uporabnik vnesel na portal Mobilniimenik.si ali je bila pridobljena iz zunanjega vira, pri čemer pa je uporabnik ob uporabi spletne storitve potrdil vsebino vnešenih informacij.

Končne določbe

V primeru, da ti pogoji uporabe ne urejajo določenega vprašanja, se za odnos med naročnikom objave oglasa in Davidom Bergantom uporabljajo tudi določbe Obligacijskega zakonika. V primeru spora v zvezi z uporabo portala Mobilniimenik.si, ki ga ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, je za sodno reševanje krajevno pristojno sodišče v Kranju. Upravljavec si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev. Šteje se, da je uporabnik nove pogoje uporabe sprejel ob prvi uporabi portala Mobilniimenik.si na podlagi spremenjenih pogojev.

Portal Mobilni Imenik, 1.9.2015